Vjenčanje kod matičara

Ljubav i veze

Vjenčanje kod matičara

Vjenčanje kod matičara, jednostavno sklapanje braka

Zadnjih godina po statistici samo 50% brakova se sklapa u crkvi, razlog leži u tome što se sve više Hrvata odlučuje na vjenčanje kod matičara. Danas su crkvena vjenčanja i vjenčanja kod matičara gotovo izjednačena. Koji je razlog navedenome? Možemo pričati o financijskoj krizi i Covid pandemiji koji su dva glavna razloga za manjak crkvenih vjenčanja. I prije navedenih razloga sve više parova u Hrvatskoj se odlučilo za obred kod matičara, razlozi sigurno leže u intimi obreda i samog troška. Svi znamo kako su crkvena vjenčanja često raskošna i koštaju puno novaca, dok je vjenčanje kod matičara ipak intimnije i svakako jeftinije. Također sve je više popularan i život u izvanbračnoj zajednici, sve više mladih tvrdi kako im nije potreban potpisani papir kao dokaz njihove ljubavi. Kada pričamo danas o brakovima u Hrvatskoj, vjenčanja kod matičara su uz bok ako čak i ne popularnija od crkvenih vjenčanja. Zašto danas hrvati biraju matičara umjesto tradicionalnog načina? Odgovor leži u jednostavnosti sklapanja braka kao i trošku obreda.

Vjenčanje kod matičara, glavne razlike između vjenčanja u crkvi i kod matičara

U Hrvatskoj se također bilježi sve veći broj rastave braka, točnije svaki treći brak rezultira rastavom. Kada pričamo o rastavi braka moramo napomenuti da je sami proces rastave jednostavniji ako ste se vjenčali kod matičara. Koje su neke glavne razlike između crkvenog vjenčanja i vjenčanja kod matičara? Prvo se mora naglasiti kako vjenčanju u crkvi ne može pristupiti svatko. Crkva traži od oba partnera sve crkvene sakramente, ako jedan od partnera nema sve sakramenta a želi crkveno vjenčanje tada mora platiti određenu svotu novaca kako bi mogao pristupiti sakramentu. Također, crkvena vjenčanja imaju određena pravila poput: Ono je ograničeno u smislu buke, traži određeno ponašanje za vrijeme obreda. Mladenka tako ne smije imati vjenčanicu koja je previše otvorena, muškarac ne smije poljubiti svoju ženu dok nisu proglašeni supružnicima sa strane svećenika i sl. Navedena pravila se ne primjenjuju kod matičara. Vjenčanje kod matičara vam donosi mogućnosti pisanje i čitanje vlastitih zavjeta, slobodu odabira što želite obući za svoj važan dan, slobodu biranja glazbe. Ono najvažnije, matičar ne traži da imate određene sakramente i da ste određene vjere kako bi mogli sklopiti brak. Isto kao i u crkvi obred kod matičara se sastoji od razmjene prstenja, iako ono u pravilu nije nužno. Možete i sami zaključiti kako je vjenčanje kod matičara jednostavniji proces nego u crkvi.

Vjenčanje kod matičara, trošak obreda

Vjenčanje kod matičara također istiskuje određeni trošak. Prvo je važno znati što vam je sve potrebno kako bi se mogli vjenčati kod matičara. Kao par obavezni ste prvo prijaviti svoju namjeru o sklapanju braka kod matičara za kojeg ste se odlučili da vodi vaš obred. Na vjenčanju moraju prisustvovati još dvije punoljetne osobe kao svjedoci sklapanja braka. Koja je papirologija potrebna za matičara? Izvadci iz matice rođenih, osobne isprave koje potvrđuju vaš identitet, i dokaz da imate državljanstvo RH. Matičar vas po potrebi može tražiti i drugu dokumentaciju, zato je najbolje odmah direktno pitati što morate pripremiti. Postavlja se pitanje koji su realni troškovi vjenčanja kod matičara? Minimalni troškovi dolaze u iznosu od 210 kuna. Točnije prijava za sklapanje braka iznosi 70 kuna, čin samog sklapanja braka 140 kuna. Naravno postoje i drugi troškovi, a oni zapravo ovise samo o vama. Radi se o želji da vas matičar vjenča van ureda, troškovi fotografiranja, i druge stvari. Važno je naglasiti kako vjenčanje kod matičara ne mora biti po mjestu vašeg stanovanja, što znači da se možete vjenčati u bilo kojem gradu u RH.

Tagovi: