Zadnjih godina po statistici samo 50% brakova se sklapa u crkvi, razlog leži u tome što se sve više Hrvata odlučuje na vjenčanje kod matičara. Danas su crkvena vjenčanja i vjenčanja kod matičara gotov