Trać ili trač?

Pravopis

Trać ili trač?

Riječ trač ili trać, kako se ponekad pogrešno piše, predstavlja jednu od najčešće korištenih riječi u hrvatskom jeziku. Kada govorimo o traču, obično se radi o sitnom ogovaranju koje se širi među ljudima. Iako se često smatra negativnom aktivnošću, mnogi ljudi uživaju u pričanju tračeva i stalnom praćenju događaja u životu drugih.

No, dok mnogi govore o tračevima, postavlja se pitanje kako se točno ta riječ piše. Naime, dvojbe između glasova /č/ i /ć/ česte su u hrvatskom jeziku, a to se primjerice odnosi i na riječi poput “pomoć” ili “mač”.

Riječ trač, međutim, pravilno se piše s glasom /č/, što znači da je ispravno pisati trač, trača, traču, tračem i tako dalje.

Podrijetlo riječi trač vjerojatno seže u njemački jezik, gdje se koristi riječ Tratsch. Iako se radi o relativno mladoj riječi, jer se pojavila tek u 19. stoljeću, danas se koristi u mnogim jezicima diljem svijeta kako bi se opisalo ogovaranje ili pričanje o drugim ljudima.

Važno je napomenuti da se trač ne bi trebao koristiti kao način širenja laži ili kleveta o drugim ljudima. Umjesto toga, trebamo se usredotočiti na pozitivne i konstruktivne razgovore te izbjegavati ogovaranje koje može nanijeti štetu drugima. Stoga, dok razmišljate o tome kako se piše riječ trač, također razmislite o tome kako svoje riječi možete koristiti na način koji će doprinijeti stvaranju pozitivne i podržavajuće atmosfere u vašoj zajednici.