Toplomjer ili toplomijer?

Pravopis

Toplomjer ili toplomijer?

Ovo je pitanje koje mnoge ljude zbunjuje u hrvatskom jeziku. Iako su ove dvije varijante izgovorački gotovo identične, postoje pravila koja određuju koja se varijanta koristi u kojim kontekstima.

Kao što je već spomenuto, riječ o kojoj je riječ označava spravu za mjerenje temperature, a naglašena je kratkosilaznim naglaskom. U hrvatskom standardnom jeziku, pravilno je pisati toplomjer, toplomjera, toplomjeru, toplomjerom… Ova varijanta koristi se u formalnom jeziku, u pisanoj i govornoj komunikaciji.

Međutim, u svakodnevnom govoru često se čuje varijanta toplomijer. Ova varijanta izgovora vrlo je popularna i može se čuti u različitim dijelovima Hrvatske. To ne znači da je pogrešna, ali nije u skladu s pravilima standardnog jezika.

Stoga bi se u formalnom kontekstu i službenim dokumentima uvijek trebala koristiti varijanta toplomjer.

Važno je napomenuti da se ova pravila odnose samo na hrvatski jezik. U nekim drugim jezicima, poput srpskog ili bosanskog, koristi se varijanta toplomijer kao standardna. Također, u nekim dijalektima u Hrvatskoj čuje se i varijanta toplomar.

U svakom slučaju, bez obzira na to koju varijantu koristite, najvažnije je da se razumijete s ljudima s kojima razgovarate. Uostalom, svrha je komunikacije prenijeti poruku, a ne savršeno se pridržavati pravila gramatike. Stoga, ako želite izraziti svoju temperaturu ili mjernu jedinicu, koristite varijantu koju smatrate najprikladnijom, ali imajte na umu da će se u formalnom kontekstu očekivati ​​varijanta toplomjer.