Ventolin možemo opisati kao lijek koji pripada u skupinu bronhodilatora i njegova je uloga da širi dišne putove s kratkim djelovanjem. Salbutamol je njegov aktivni spoj koji ima za zadatak ublažiti br