Zanimljivosti

Kako to da se u toplomjeru upotrebljava živa

Ako ste mjerili temperaturu, tada ste se sigurno sreli s toplomjerom koji u sebi sadržava živu. Sigurno su vas i stariji ukućani upozoravali kako koristiti toplomjer kako se on slučajno ne bi razbio.

Zanimljivosti

Kako je napravljen prvi toplomjer

Iako se polaganje dlana na čelo u cilju provjere imate li temperaturu pripisuje ljudima u Antici, ono se zadržalo do dana današnjega. Unatoč cijele palete starih i novih toplomjera prvo djetetu pipamo