Što je asepsa

Što je asepsa

Asepsa je pojam u medicini koji se koristi za označavanje stanja u kojemu nema živih mikroorganizama na medicinskim instrumentima, na zavojnim materijalima, na odjeći i slično. Asepsa se može postići