Današnje vrijeme sve više od nas traži beskontaktnu socijalizaciju. Programi koji omogućuju video i audio pozive zato su sve popularniji. Jedan od njih je svakako Skype – stari pionir ovakvih aplikaci