Skraćenica PTSP na našem jeziku ima značenje posttraumatski stresni poremećaj i glavno obilježje ovog psihičkog poremećaja je da osoba koja je doživjela traumatski događaj nakon toga pokazuje simptome