Zasigurno je i vama pekara česta postaja koju redovito posjećujete, možda čak i svaki dan ako radite ili studirate, te nemate vremena da doma si pripremite doručak ili ručak i želite si nešto na brzin