Iako je danas relativno poznato što je optički kabel, manje je poznato da ta vrsta kablova postoji već jako dugo, kao i koliko je važna uloga optičkih kablova u prijenosu signala. Funkcioniranje i pri