Što je optički kabel

Tech

Što je optički kabel

Što je optički kabel

Iako je danas relativno poznato što je optički kabel, manje je poznato da ta vrsta kablova postoji već jako dugo, kao i koliko je važna uloga optičkih kablova u prijenosu signala. Funkcioniranje i prijenos signala putem optičkih vlakana ili kablova, vrlo je slično prostom signaliziranju pomoću svjetlosti. Sa jedne strane imamo potrebu da se prenese određena informacija putem svjetlosti, koju sa druge strane netko preuzima i prevodi. Upravo tako, naravno samo u osnovnoj ideji, funkcionira prijenos signala, informacija i podataka putem optičkog vlakna ili kabela.

Optički kabel još zovemo i svjetlovod, jer prenosi svjetlosne signale. Izum lasera prethodio je strelovitom razvoju optičkih vlakana, a optički kabel se sastoji od svjetleće ili laserske diode, optičkih vlakana i fotodiode. Što je optički kabel možemo opisati kroz način prenošenja signala, gdje se električni signal na ulazu u kabel pretvara pomoću laserske diode u svjetlost. Svjetlost dalje putuje kroz optička vlakna do drugog kraja kabela gdje se nalazi fotodioda koja svjetlost pretvara u električni signal.

Što je optički kabel i gdje se koristi

Što je optički kabel donio u svijetu telekomunikacije teško je izmjeriti, međutim jasno je kako je izum optičkog vlakna potpuno promijenio telekomunikacije i prijenos signala. Značajnija promjena nije se dogodila u osnovnom principu prijenosa signala i informacija, pa se i kod optičkih vlakana signali prenose putem kablova, dakle fizičkim prijenosom.

Ono što se promijenilo je vrsta signala koja putuje kabelom, što je izravno utjecalo na brzinu prijenosa informacija i signala. Svima nam je poznat pojam brzine svjetlosti, pa ne čudi kako su upravo optički kablovi, koji prijenos vrše pomoću svjetlosti, najbrža opcija prijenosa signala putem kablova. Optički kablovi razvijaju se od početka 80-tih godina prošlog stoljeća, a napravljeni su staklenih ili polimernog materijala. U odnosu na bakreni kabel, optički kabel je mnogo lakši i manjih dimenzija. Već dugo se zna što je optički kabel i koje benefite donosi u svijetu telekomunikacija, a sve više se koriste i u domaćinstvima kako bi se povećala brzina internet veze.

Što je optički kabel i koje su mu prednosti

Ako znamo što je optički kabel i od čega je sastavljen, na prvu je lako zaključiti koje su mu glavne prednosti u odnosu na klasične bakrene kablove. Optički kablovi su manjih dimenzija, mnogo lakši a pri tome prijenos podataka, informacija i signala je višestruko brži. Ovaj faktor brzine prijenosa signala možda i nije ključan u kućanstvu gdje su male udaljenosti i duljine kablova, međutim što je kabel duži to proporcionalno raste razlika u kvaliteti i brzini prijenosa između optičkog kabela i bakrenog.

Optički kablovi su pogodniji za manipuliranje prilikom montiranja ili polaganja u zemlju, a neosjetljivi su na vodu, električne smetnje i ekstremne temperature. Zbog sve manje cijene proizvodnje ova vrsta kablova se sve više koristi, a značajna prednost je u tome što signal gotovo ne slabi unutar optičkog kabela. Zbog toga je moguće signale, bez pojačavanja, slati na udaljenosti od 200 kilometara. Najvažnija značajka vezana s tim što je optički kabel izrađen kao svjetlovod je velika količina podataka koja se može slati na ovaj način, a spomenutim velikim brzinama. U svakom slučaju, optički kablovi su sadašnjost, a zasigurno i budućnost kada će se sve više stvari obavljati online, za što je najvažnija brzina prijenosa signala i podataka.

Tagovi: