Kako oprostiti prevaru

Kako oprostiti prevaru

Prevare su vrlo osjetljiva tema i svatko ju doživljava na neki svoj određeni način. Nevjera sa strane partnera ili partnerice se može dogoditi iz bezbroj razloga, iako niti jedan razlog nije opravdan,

Molitva svetoj Riti

Molitva svetoj Riti

Sveta Rita je rođena u braku svojih roditelja koji dugo nisu mogli imati djece, ali uz vjeru i molitvu ipak su dobili Ritu. Rita je od ranog djetinjstva odgajana u vjerskom duhu i bila orijentirana Bo