Zanimljivosti

Kada rješenje o nasljeđivanju postaje pravomoćno

Rješenje o nasljeđivanju donosi nadležni sud ili javni bilježnik čiji rad će biti pod strogim nadzorom suda koji je dao ovlasti javnom bilježniku za donošenje rješenja o nasljeđivanju. Ukoliko postoji

Zanimljivosti

Kada nasljeđuju braća i sestre

Nasljedstvo se može oporukom još za života podijeliti nasljednicima, te to ne mora biti prema zakonski određenim nasljednim redovima. Vlasnik pokretnina, nekretnina i financijskih sredstava može svoju

Zanimljivosti

Kako izmjeniti oporuku

Oporuka je pravni dokument kojim se osoba koja raspolaže nekom imovinom pokretnom, nepokretnom ili financijskom imovinom odlučuje tko će naslijediti tu imovinu nakon smrti osobe koja oporuku sastavlja