Nasljeđivanje mirovine od roditelja

Nasljeđivanje mirovine od roditelja

Smrt u obitelji uvijek je iznenađujuća i nikada nije laka. U takvim situacijama postavlja se pitanje vođenja financija u novonastaloj situaciji. Kada umre osoba u obitelji koja je svojim radom doprino