Zanimljivosti

Kada je bajram

Tursko-perzijska riječ bayram označava slavlje, blagdan, veselje, a odnosi se na dva tradicionalna muslimanska vjerska blagdana ili praznika. Islamska religija slavi dva bajrama, Ramazanski i Kurban b

Zanimljivosti

Kako se čestita kurban bajram

Kurban bajram je jedan od najvažnijih islamskih praznika koji se obilježava širom svijeta. Ovaj praznik ima poseban značaj u muslimanskoj kulturi i vjerskim tradicijama te obilježava važan događaj iz

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MUSLIMOVIĆ

Prezime Muslihović je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini. Ovo prezime je nastalo od imena Muslih, koje je arapskog porijekla, a znači "Musliman". Prezime Muslihović se u Bosni i Herceg

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SALIHBEGOVIĆ

Prezime Salihebegović ima značenje koje se može povezati s titulom beg, koja se u prošlosti dodjeljivala muslimanskim vladarima i vođama. Prezime Salihebegović također ukazuje na muslimansko naslijeđe

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SALIHAGIĆ

Prezime Salihagić ima brojne varijacije pisanja - Salihagić, Salihović, Salihovičić, Salihovac i druge. Njegovo porijeklo i značenje su različiti, ovisno o području i kulturi. Pretpostavlja se da je p

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REDŽEPOVIĆ

Prezime REDŽEPOVIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Iako se prezime može činiti stranim, zapravo je duboko ukorijenjeno u lokalnoj kulturi. REDŽEPOVIĆ se sas

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HALILAGIĆ

Prezime HALILAGIĆ jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Bosni i Hercegovini. Kao i mnoga druga prezimena, i ovo ima svoju priču o porijeklu i etimologiji.Prezime HALILAGIĆ najvjeroja

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JUSUFOVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena JUSUFOVIĆ: Poreklo i značenje prezimena JUSUFOVIĆPrezime JUSUFOVIĆ je jedno od najčešćih prezimena u Bosni i Hercegovini te spada u grupu prezimena muslimanskog porije

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SREBRENOVIĆ

SREBRENOVIĆ je prezime koje se sastoji od dvije riječi - srebreni i ović, odnosno sin srebrenog. Prezime je nastalo u vrijeme kad su se ljudi počeli prezivati po zanimanjima, nadimcima, imenima rodite

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ILJAZI

Prezime ILJAZI je jedno od najčešćih prezimena u Albaniji, a također se može pronaći i u drugim zemljama poput Kosova, Sjeverne Makedonije i Turske. Prezime ILJAZI potječe od imena Iljaz, koje je u os