Zanimljivosti

Zašto mravi ulaze u kuću

Mravi su kukci koja pripadaju porodici Formicidae. Ovi mali insekti žive u kolonijama koje mogu brojati od nekoliko desetaka do nekoliko milijuna jedinki. Kolonije mrava imaju strogu hijerarhiju s pod

Zanimljivosti

Kako se riješiti osa, pčela, stršljana

Toplo vrijeme izvlači klice iz zemlje, pupoljke iz grana i kukce iz njihovih gnijezda. Sve ranije cvjetalnje zbog porasta temperature privlači kukce opnokrilce koji se nazivaju i socijalnim kukcima zb

Zanimljivosti

Kako žive mravi

Mrave zovu i socijalnim kukcima, jer njihov opstanako ovisi o hijerarhijskom ustroju njihovih kolonija. Mravi su iz roda opnokrilaca i mogu biti crni, crveni i smeđi kao i sa krilima i bez njih, a u c