Vjera je mnogima od nas jako bitno, posebice kada se nađemo u izazovnim vremenima, tada nam je vjera najjača i najviše se molimo kako bi se Svevišnji nad nama smilovao i pokazao nam pravi put te nas i