Kreatinin, urati i urea sudjeluju u radu bubrega i njegovoj mogućnosti da filtrira otpadne tvari kroz mokraću, te kada je povišen kreatinin dolazi do oštećenja funkcije bubrega. Do povišenja kreatinin