Kako radi kompas? Ponekad se čini vrlo nelogično da tako mala spravica ima moć pokazivanja strana svijeta. Orijentacija u prirodi čovjeku je pomagala i prije agrarne revolucije, još više nakon prvih n