Jačanje imuniteta

Jačanje imuniteta

Bit prevencije proizlazi iz narodne mudrosti “bolje je spriječiti, nego liječiti”, a jačanje imuniteta je najbolja strategija obrane odvih vrsta bolesti, pa i onih zaraznih. Zdrava prehrana, aktivan ž