Koliko Europa ima država još uvijek je dilema zbog dva faktora, prvi je što se Europa proteže na dobar dio Azije, a drugi je faktor što neke od zemalja koje se nalaze na području Europe nisu priznate