Zanimljivosti

Kako su nastali dinosauri

Teorija evolucije objašnjava razvoj života na zemlji iz jednostavnijih u složenije oblike, ali i nastajanje velikih oblika iz onih manjih. Dakle, evolucijom su mali gmazovi postali veliki dinosauri il

Zanimljivosti

Kako su dinosauri izumrli

O nastanku i nestanku životinjskih vrsta na zemlji ne znamo puno toga, a izumiranje nekih vrsta se ne događa u jednom danu i zbog jednog događaja. Prije 230 milijuna godina je ovih velikuh gmazova bil

Zanimljivosti

Kako su izumrli dinosauri

Dinosauri su životinje koje su živjele na Zemlji u prapovijesno doba prije 230 i 65 milijuna godina, u razdobljima trijasa, jure i krede. Naziv dolazi od grčke riječi dinosauria i u prijevodu znači st

Zanimljivosti

Kako su izgledale prve kopnene životinje

Predpovijest nastanka Zemlje povezuje se periodom prije skoro 4 milijarde godina kada je planet bio vrlo vulkanski aktivan i izbacivao puno plina, te time stvorila atmosfera. Unutar te atmosfere su se