Tuberkuloza je veoma opasna zarazna bolest koja je uzrokovana od bakterije pod nazivom Mycobacterium tuberculosis koja prvo napada i zahvaća pluća, te se potom se ona širi dalje i na ostale dijelove t