Analni masturbator može biti postavljen kao hand free seksualna igračka ili kao seksualna igračka kojom vi upravljate. Ova seksualna igračka najčešće dolazi sa osnovnim dijelom koji je fiksiran ili ga