Ljepota i zdravlje

Da li je psihoza izlječiva

Duševne bolesti pogađaju oboljele osobe i osobe s kojima žive, djeluju na čitavu obitelj, umanjuju i otežavaju socijalno-društveno funkcioniranja i radnu sposobnost. Psihoza je teška duševna bolest, a

Ljepota i zdravlje

Solian - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Solian pripada skupini lijekova koji se nazivaju antipsihotici. Koristi se za liječenje psihotičnih poremećaja, poput shizofrenije. Shizofrenija je stanje u kojem osoba može vidjeti ili čuti stvari ko

Ljepota i zdravlje

Vaira-v - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Vaira-v je antipsihotik koji djeluje na središnji živčani sustav. Koristi se za liječenje mentalnih poremećaja kao što su psihoze, shizofrenija i bipolarni poremećaj. Kao i drugi antipsi

Ljepota i zdravlje

Zalasta - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Zalasta je indicirana za akutno liječenje shizofrenije i drugih psihičkih poremećaja, kod odraslih sa simptomima iluzija, halucinacija, predosjećaja, emocionalne izolacije, nepovjerenja. Također je uč

Ljepota i zdravlje

Kventiax - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Kventiax je lijek koji pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom antipsihotici. Takva vrsta lijekova može pomoći kod poboljšavanja simptoma nekih oblika mentalnih bolesti (npr. kod halucinacija, č

Ljepota i zdravlje

Nozinan - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Nozinan pripada u skupinu lijekova koji se zovu antipsihotici. Isti djeluje na mozak te se koristi za liječenje bolesti kod kojih se kao simptomi pojavljuju slušna, vidna i osjetna priviđenja (pacijen

Ljepota i zdravlje

Olandix - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Olandix u sebi sadrži djelatnu tvar imenom olanzapin, što navedeni lijek stavlja u skupinu lijekova koji se zovu antipsihotici. Olandix se koristi za liječenje: Shizofrenije - Bolesti koja donosi simp

Ljepota i zdravlje

Klorpromazin - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Psihičko zdravlje pojedinca u našem je društvu još uvijek tabu tema i o tome se malo priča. Oko psihičkog zdravlja, brige o istome, kao i posjećivanju liječnika koji su stručni na tom području postoje