Svjetovi ili svijetovi?

Svjetovi ili svijetovi?

U hrvatskom jeziku, postoji dosta riječi koje izazivaju dvojbe u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Mnogi govornici tvrde da im pisanje takvih dvojbenih primjera ide ‘od ruke’, dok nekima to predstavlja veliku poteškoću. Međutim, postoji nekoliko pravila koja se mogu primijeniti u ovom slučaju.

Ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/ kao kod primjera: bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. Ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/ kao u primjerima: čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.Iako kod većine riječi ta pravila vrijede, ipak postoje određene iznimke. Primjerice, kod riječi ‘rječnik’ koju većina stanovnika izgovara dugo, a pravilno se piše oblik s /je/: rječnik.

Kod nekih pak riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/: bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi. Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).No, ovaj tekst se bavi riječima "svjetovi" ili "svijetovi".

U nominativu množine imenice svijet, pravilno je pisati svjetovi, svjetova, svjetovima. Dakle, riječ svijet piše se u jednini kao: svijeta, svijeta, svijetu, svijetom, svijete. Međutim, u množini je pravilno napisati svjetovi.Primjere možemo vidjeti u sljedećim rečenicama: "Svjetovi su joj se otvarali pod nogama dok je mislila o budućnosti." "Ona i on, takva veza bila bi sukob svjetova." "Mi smo različiti svjetovi i nikad nećemo biti skupa." "Razgovarali su o različitim svjetovima i nepremostivim razlikama među kulturama."Dakle, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše imenica svijet u nominativu množine – svjetovi. Stoga, sada kada znamo kako se pravilno piše ova riječ, možemo ju koristiti bez ikakvih dvojbi.