Što su soli i kako nastaju

Što su soli i kako nastaju

Što su soli

Soli su kemijski spojevi koji nastaju u procesu zamjene vodikova atoma s atomom metala u nekoj kiselini. Najvećim djelom su to ionski spojevi koji imaju kristalnu strukturu i sadrže pozitivno nabijene katione metalnog iona i negativno nabijene anione od kiselina. Upravo zbog tih suprotno nabijenih iona i aniona njihovo talište i vrelište je na visokim temperaturama.

Sol je topiva u vodi i otpina soli provodi električnu struju te se takva otopina naziva elektrolit, gdje se sol u otopini rastapa na ione. Ovisno o kakvom se kemijskom spoju radi tako se i nazivaju. Djelovanjem kiselina na metale na primjer solne kiseline na metalni cink ili kalcijev oksid nastaju metalni oksidi. U prirodi se nalaze u morskoj vodi, vodi u slanim jezerima, no nalaze se li u naslagama kamena. Poznata su slana jezera poput Mrtvog mora i Velikog slanog jezera u Sjevernoj Americi koji sadrže veći postotak slanosti od mora. Ovaj kemijski spoj važan je za ljudski organizam jer ima funkciju u različitim procesima metabolizma, a jedan od važnijih je i reguliranje krvnog tlaka, te druga važna funkcija je održavanje živčanog sustava u normalnoj funkciji.

Kako dolazimo do kuhinjske soli

Najpoznatija sol je spoj natrijev klorid koji sadrži natrij i klor, a poznata je kao kuhinjska sol i koristi se u prehrani ljudi. Ova vrsta soli se dobiva prirodnim putem iz morske vode, slanih jezera, no nalazi se i u kamenim naslagama soli. Kamena sol se nalazi ispod površine zemlje, te ove naslage mogu biti i po više stotina metara debele, dokazano je da su naslage nastale isparanjem pretpovijesnih mora. Slani izvori koji pune slana jezera sol dobivaju upravo iz ovakvih kamenih naslaga preko kojih voda izvire.

Sol se iz mora i slanih jezera dobiva isušivanjem jer prosječno kilogram morske vode sadrži 35 grama ovog sastojka pa je postupak isušivanja način na koji se sol dobiva. Kod izvlačenja iz kamenih naslaga postupak je drugačiji, buše se bunari koji se pune vodom koja će otopiti sol, te se takva slana voda crpi na površinu koristi se postupak isparavanja u posudama dok ne ostanu zrnca različitih veličina. Zrnca se filtriraju prema veličini, a fini prah kao sitna sol se koristi za konzumaciju.

Kako nastaju soli

No kako nastaju soli u prirodi, ali i umjetnim putem u kemijskim spojevima. Napomenuli smo da one nastaju zamjenom vodikova atoma, atomom metala u nekoj kiselini. Prema vrsti spojeva tako i dobivaju svoje nazive. Spajenjem metala s nemetalom dolazi do nastanka ovog spoja, također spajanjem metala s kieslinom oslobađa se sol i vodik.

Spajanjem metalnog oksida i kiseline oslobađa se sol i voda, no sol može nastati i ionskom izmjenom, ali i istiskivanjem slabije kiseline jačom. Ovisno o svom sastavu neka sol je topiva u vodi dok druga nije topiva u vodi, te one koje su topive u vodi proizvode otopinu elektrolit koji je električni vodič.

Poznata su neka kemijska imena soli poput amonijevog klorida, bakrov II sulfat pentahidrat ili u narodu poznata kao modra galica, kalcijev karbonat koji se nalazi u prirodi kao vapnenac koji je potpuno netopiv u vodi. Soda bikarbona je natrijev hidrogenkarbonat i teže je topiva u vodi, a u upotrebi su još i natrijev nitrat i kalijev nitrat, uz jako dobro poznatu natrijev klorid kuhinjska sol.


Tagovi: