Što je usporedba

Što je usporedba

Što je usporedba

Usporedba je stilska figura kojom se uspoređuju pojmovi, predmeti, ljudi, biljke, životinje, situacije koje imaju zajedničke sličnosti i zajedničke osobine. Kada se uspoređuju u rečenicama se koristi riječi poput, kao, nalik. Internacionalni izraz za usporedbu je komparacija koji poznajemo iz većih svjetskih jezika poput engleskog. Jeste li primijetili da smo upravo napravili usporedbu i to jezičnu sa riječi komparacija koja se slično izgovara u mnogim jezicima.

Usporedba se može koristiti u različitim situacijama kada se želi usporediti dva pojma koja su slična i imaju zajedničke karakteristike. U književnosti se usporedbom ponekad služi u metaforama kojima se interpretira neko stanje ili neki pojam. Međutim, između metafore i usporedbe postoji razlika u izražavanju jer se kod usporedbe koriste povezujuće riječi, dok se kod metafore nastoji drugim riječima prikazati objekt opisivanja.

Često vrlo nesvjesno upotrebljavamo usporedbe u rečenicama koje su postale uzrečice, pa na primjer lijepa kao princeza, vrijedan poput pčelice i brojne druge uzrečice dio su našeg svakodnevnog jezičnog folklora.

Usporedba u znanostima

Usporedba se obilato koristi u raznim znanstvenim područjima, zapravo svaka znanost se i bazira na određenom uspoređivanju podataka. Matematička znanost dokazuje rješavanje nekog matematičkog problema na način da rješenje pokušava dokazati usporedbom sa rješenjem do kojeg se došlo na drugačiji način. Astronomi dijeljem svijeta uspoređuju podatke o udaljenim planetama i zvijezdama na nebeskom svodu i dolaze do zajedničkih zaključaka upravo zahvaljujući uspoređivaju podataka.

Medicinska struka je poznata po tome da kada je ljudsko zdravlje u pitanju prilikom postavljanja dijagnostike uspoređuje zdravstveno stanje prije i zdravstveno stanje poslije neke operacije, testira se krv i uspoređuje sa referentnim vrijednostima koje se smatraju normalnim vrijednostima. Također kada se prati neka bolest ili se želi prevenirati neka bolest usporednim dijagnostikama sa prati razvoj zdravstvenog stanja osobe.

Usporedba se koristi i u drugim znanostima poput fizike, kemije, biologije, ithiologije, zapravo svim znanostima koje prate, proučavaju, istražuju, dokazuju, utvrđuju neke znanstvene činjenice, te se koristi u doktorskim disertacijama, magisterijskim radovima, znanstveno istraživačkim radovima.

Usporedba u poslovnom okruženju

Usporedba ima izuzetno veliki značaj i u poslovnom okruženju bez obzira o kakvoj poslovnoj djelatnosti se radi. Praćenje poslovanja i rezultata poslovanja, produktivnosti rada, profitabilnosti nekog proizvoda, povrata novaca od investicije, usporedba financijskih pokazatelja. Zvuči poznato? Ako ste imalo upleteni u poslovni dio neke djelatnosti koristite se usporedbom podataka prethodnih razdoblja, usporedbom sa planiranim podacima, usporedbom sa konkurencijom, usporedbom unutar organizacije, te brojnim drugim usporedbama.

Kod poslovnih pokazatelja usporedbe su najvažnije jer se podaci uspoređuju kroz godine poslovanja, te se na taj način prati uspješnost ili neuspješnost poslovanja neke tvrtke ili poslovnog subjekta.

Također se mogu uspoređivati i rezultati rada radnika među radnicima, ali se mogu uspoređivati rezultati rada radnika u odnosu na zadane planove i radne zadatke koje su radnicima postavljeni kao ciljevi. Usporedbama u poslovnom svijetu nema kraja jer se doista može uspoređivati jako puno detalja, situacija, podataka, rezultata, produktivnosti, zarade, gubitaka, a sve u cilju uspješnog poslovanja i ostvarivanja dobrih rezultata.


Tagovi: