Usporedba je stilska figura kojom se uspoređuju pojmovi, predmeti, ljudi, biljke, životinje, situacije koje imaju zajedničke sličnosti i zajedničke osobine. Kada se uspoređuju u rečenicama se koristi