Što je jamac

Financije

Što je jamac

Zatraži brzi kreditKoji iznos trebate?

300 kn (39,82 €) 10000 kn (1.327,23 €)

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : 8:30
Ukupan iznos za vraćanje:


Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 3000 kn (
398,17 ) na maksimalan rok do 30 dana!


Prednosti za stare (postojeće korisnike):
nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne listePRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 6.000,00 kn (796,34 €) na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 6.104,40 kn (810,19 €), uz EKS 7,26%, iznos Premije 104,40 kn (13,86 €) te iznos mjesečne rate 1.220,88 kn (162,03 €) (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 15 dana. Maksimalni period otplate kredita: 365 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 7,61%, Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7.53450 kn
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Znate li što je jamac?

U današnje vrijeme, krediti postaju sve češći model financiranja kojemu se okreću građani kada nemaju dovoljno prihoda da ostvare nužne ciljeve u životu poput stana, ili pak zatvaranja starih dugova. Ako ste se ikad susreli s postupkom ugovaranja kredita ili sa kreditima generalno, dobre su šanse da već znate što je jamac. Ipak, ako i znate okvirno reći par rečenica o jamstvu, ne šteti taj pravni institut upoznati još bolje, jer se ipak radi o jednom od najvažnijih i načešćih instrumenata osiguranja tražbina. Dakle, što je jamac? Jamstvo, ili kako se još zna zvati: poručanstvo je ugovor u kojemu se neka treća osoba koju nazivamo jamac ili poruk, obvezuje vjerovniku da će ispuniti obvezu dužnika ako ju on sam ne ispuni. Npr., zamislimo da je osoba A pozajmila osobi B 1000 kn. Osoba A nažalost nema neku imovinu koju bi osoba B uzela u zalog, pa osoba A zamoli prijatelja, osobu C da jamči za njegovu obvezu. Osoba C će sklopiti ugovor s osobom A obvezujući se da će platiti dug osobe A ako ona sama to propusti učiniti. To je jamstvo.

Što je jamac i koje su mu glavne karakteristike.

Nakon što smo naveli što je jamac i na primjeru objasnili kako taj institut izgleda, vrijedi spomenuti neke od njegovih najvažnijih karakteristika. Institut jamca je reguliran Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i upravo je taj zakon glavni pravni izvor svih prava i obveza koje se u jamstvu javljaju. Tako vrijedi imati na umu da jamstvo ima određene specifične karakteristike o kojima morate voditi računa bilo da se nalazite na strani dužnika koji uzima jamca, bilo da ste vi jamac, ili pak ako ste vi vjerovnik. Prva od takvih karakteristika je akcesornost. Ako znate što je jamac, morate znati i da je jamčeva obveza akcesorna. To znači da obveza jamca pretpostavlja valjanost obveze glavnog dužnika. Drugim riječima, ako je obveza glavnog dužnika ništava ili više ne vrijedi, jamčeva obveza također više neće postojati. Ova pravila vrijede neovisno o tome jeste li se odlučili za uzimanje kredita u banci ili su pak brzi krediti opcija kojoj ste više priklonjeni. Tko god da je zajmodavac tj. vjerovnik, na svaki kreditni odnos se primjenjuju ista pravila o jamstvu

Znajte što je jamac i koja pravila ga se tiču

Objasnili smo što je jamac, objasnili smo i što je akcesornost jamstva. Ipak, morate voditi računa o još nekim važnim pravilima koja se tiču instituta zvanog jamstvo. Naime, kako biste što bolje zaštitili svoju pravnu poziciju, nije dovoljno znati što je jamac i što je akcesornost jamstva. Što bolje znate sve o tom institutu, vaša prava će biti zaštićenija. Ako smatrate da vam je ta materija nerazumljiva, svakako možete potražiti pomoć odvjetnika ili pak besplatnu pravnu pomoć u pravnoj klinici. Drugo važno pravilo u jamstvu je da jamčeva obveza ne može biti veća od obveze glavnog dužnika. Ako je glavni dužnik uzeo kredit od 1000 kn, jamac ne može jamčiti za 1500 kn, već najviše do 1000 kn. S druge strane, nema zapreke da jamčeva obveza bude kvalitativno manja, pa da tako jamac jamči samo za 500 od tih 1000 kn. Nadalje, jamac odgovara za svako povećanje obveze koje nastane zato što je glavni dućžćnik zakasnio ili na neki drugi način skrivio to povećanje. To se međutim može ugovorom isključiti!

Tagovi: