Što je arbitraža i kako je izvesti – Rješavanje sporova bez pomoći sudova

Što je arbitraža i kako je izvesti - Rješavanje sporova bez pomoći sudova

Što je arbitraža?

Arbitraža ili isto tako izabrano suđenje opisuje se kao jedinstveni način rješavanja sporova. Ovdje se sporovi rješavaju van suda, dok stranke sami predmet spora iznose pred jednom ili više osoba. Za razliku od tradicionalnijeg sudskog postupka, u arbitraži će konačnu te obvezujuću izreku donijeti arbitražno tijelo koje se sastoji od neparnog broja arbitara. Radi navedenog, arbitražu se svrstava u skupinu alternativnih načina za rješavanje sporova ili ARS.

Arbitražni postupak je nedržavan i sami način njegove provedbe uvelike će ovisiti o dogovoru određenih stranaka u sporu. Glavna obilježja arbitraže su autonomnost samih stranaka prema izboru arbitara, pravila postupaka i primjenjujuće materijalno pravo, povjerljivost postupka kao i pravorijeka, nepristranost donositelja odluke/izreke, specijaliziranost, brzina samog postupka te konačnost odluke. U Hrvatskoj, arbitraža se vrši na nacionalnoj razini, što znači da je postupak podređen Zakonu o arbitraži.

Postupci mogu biti institucionalni - kada se određeni postupak vodi prema posebnijim pravilima i uz pomoć određene arbitražne institucije, druge organizacije. Postupci također mogu biti ad hoc - gdje stranke u potpunosti biraju ili dogovaraju pravila, biraju arbitre, vode sami postupak i ostale stavke. Arbitraže su naročito korisne i korištene u rješavanju složenijih sporova koji nastaju između trgovačkih društava, no radi svoje fleksibilnosti, pravila i načina izvođenja može se primijeniti i u investicijskom, sportskom, građevinskom, energetskom sektoru.

Kako se izvodi arbitraža?

Ukoliko se stranke nisu drugačije dogovorile ili sporazumjele, arbitražni postupak započet će onoga dana kada sama arbitražna ustanova primi određenu tužbu. U slučaju ad hoc arbitraže, ona započinje onoga dana kada sami tuženik primi obavijest o tome da je protivna strana imenovala arbitra ili predložila odabranog arbitra. Stranke se trebaju sporazumjeti o samim pravilima postupka koji će biti prisutni na arbitražnom sudu. Cilj ovoga postupka je da se uz pomoć izvođenja dokaza utvrdi činjenično stanje te se donesu odluke, pravorijek. Što su arbitražne odluke?

Zakon o arbitraži naglašava kako arbitražni sud može donijeti odluku, zaključak ili pravorijek. Pravorijek je zapravo odluka o meritumu spora koji će dati do znanja da li se tužbeni zahtjev usvaja ili se on odbija. Pravorijek tako može biti djelomični, dopunski ili međupravorijek i njime se zaključuje arbitraža. Odluka se donosi u pisanom obliku u mora se obrazložiti. Obrazloženje jedino nije potrebno ako su se obje stranke u potpunosti sporazumjele ili ako je odluka donesena na temelju nagodbe stranaka. U navedenim primjerima arbitraža je gotova i ona treba na kraju sadržavati datum i mjesto donošenja odluke, potpis pojedinaca koji su arbitri ili potpis os strane članove vijeća.

Kako se zaključuje arbitraža?

Kada je odluka donesena, ona će imati snagu pravomoćne sudske presude, osim u slučaju kada se stranke nisu izričito sporazumjele. Odluka ili pravorijek se može i poništiti s izvanrednim pravnim sredstvom, s tužbom za poništaj koji se dobiva od strane Trgovačkog suda u Zagrebu ili od strane Županijskog suda u Zagrebu. Isto tako, arbitraža se može okončati i sa zaključkom arbitražnog suda ako sami tužitelj povuće svoju tužbu, osim ako se sami tuženik ne usprotivi ili ako se sve stranke ne odluče zajednički okončati postupak.

Arbitraža je često tajan postupak, što znači da ne postoji prisutnost publiciteta i odluke se brzo donose. U današnjoj praksi arbitraže nisu toliko rasprostranjene jer se ustanovilo kako nisu ekonomičan način za rješavanje sporova. Arbitražni postupci su naročito korisni i korišteni jedini u rješavanju složenijih sporova između raznih trgovačkih društava, no radi svoje fleksibilnosti i pravila te načina izvođenja koriste se u širem spektru raznih industrija.


Tagovi: