Sitničav ili sitnićav?

Pravopis

Sitničav ili sitnićav?

Sitničav je pravilno pisanje pridjeva koji opisuje osobu koja se previše obazire na sitnice.

Ovakve dvojbe u pisanju su česte u hrvatskom jeziku i može biti zbunjujuće za one koji nisu sigurni u pravopis.

Sitničav se odnosi na osobu koja je previše usredotočena na male detalje i često se brine o njima na račun većih stvari. Takva osoba može biti teška za rad ili život, jer tražeći savršenstvo u sitnicama, može zanemariti veće probleme ili prilike.

Za takvu osobu, možda je korisno shvatiti da postoji vrijeme i mjesto za sitničavost, ali da je važno imati širu perspektivu i biti u mogućnosti prepoznati prioritete.

U konačnici, bez obzira na to kako se pravilno piše, važno je biti svjestan vlastitih tendencija i raditi na tome da se postigne ravnoteža između brige o detaljima i prepoznavanja većih slika i prilika koje se nalaze ispred nas.