Razriješiti ili razrješiti?

Razriješiti ili razrješiti?

Pisanje glasovnih skupina /ije/ i /je/ predstavlja problem mnogim govornicima hrvatskog jezika. U pravilu, ako je izgovor sloga dug, piše se /ije/, dok se glasovna skupina /je/ piše ako je izgovor sloga kratak. Međutim, postoje iznimke i situacije kada se ne može jednoznačno odrediti kako se piše određena riječ.Primjerice, riječ "rječnik" se izgovara dugim slogom, ali se pravilno piše s glasovnom skupinom /je/.

S druge strane, riječi poput "bljesak", "cvjetnjak" i "snježni" se pišu s /je/, iako se izgovaraju i dugim i kratkim slogom.Razlika u pisanju glasovnih skupina može imati i značenjsku razliku u nekim riječima, kao što je primjer "slijedeći" (glagolski prilog) i "sljedeći" (pridjev u značenju koji je na redu).Glagol "razriješiti" ima svoju osnovu u staroslavenskom i praslavenskom obliku "rěšiti". Pravilno se piše kao i glagol "riješiti": razriješiti. Primjeri primjene ovog glagola su različiti, poput razriješenja neke osobe s dužnosti nakon skandala, razriješenja odnosa među ljudima ili razriješenja pitanja i sumnji.U zaključku, pravilno se piše glagol razriješiti, razriješio, razriješila, razriješim, razriješimo, razriješivši u hrvatskom standardnom jeziku. Potrebno je poznavati pravila pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/ kako bi se izbjegle pogreške u pisanju riječi.