Raznijeti ili raznjeti?

Raznijeti ili raznjeti?

U hrvatskom jeziku često dolazi do dvojbi u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Pravilo je da se /ije/ piše kod dugih slogova, dok se /je/ piše kod kratkih slogova. Međutim, postoje i iznimke, kao što je riječ "rječnik" koja se izgovara dugim slogom, ali se pravilno piše s /je/. Također, kod nekih riječi postoji mogućnost izgovora i dugog i kratkog sloga, ali se pisanje vrši s glasovnom skupinom /je/.Jedan od primjera koji izaziva dvojbe u pisanju je glagol "raznijeti".

Pravilno je pisati ga s glasovnom skupinom /ije/, što znači odnijeti na razne strane, pronijeti vijesti, eksplozijom srušiti ili učiniti da se nešto raziđe. Primjeri u kojima se koristi ovaj glagol su: "Čovjek je prijetio da će se raznijeti usred grada", "Eksploziv je mogao raznijeti cijelu zgradu punu učenika i učenica", "Detonirao je bombu i smirio čovjeka koji je prijetio da će se raznijeti" i "Mislili su da će se taj čovjek raznijeti i time prenijeti političku poruku".U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol "raznijeti" s glasovnom skupinom /ije/. Također, pravilno se pišu i oblici poput "raznio", "raznijela", "raznijelo", "raznijeli", "razneseni", "raznesemo", "raznesu", "raznijet ću" i "raznijet će". Potrebno je obratiti pažnju na pravilno pisanje glasovnih skupina u hrvatskom jeziku kako bi se izbjegle greške u pisanju.