Razmjenjivati ili razmijenjivati?

Razmjenjivati ili razmijenjivati?

Ovo je pitanje koje muči mnoge govornike hrvatskog jezika. Naime, postoji dvojba oko pisanja glasovnih skupina /ije/ i /je/. Dok neki ljudi ne vide nikakav problem u pisanju ovih dvojbenih primjera, drugima to predstavlja veliku poteškoću.U pravilu, ako je izgovor sloga dug, pravilno je pisati /ije/.

Primjeri takvih riječi su bijel, cvijet, miješati, mlijeko, obavijestiti, odijelo, riječ, rijeka, svijet, prijevoz i dr. S druge strane, ako je izgovor sloga kratak, piše se glasovna skupina /je/. Primjeri takvih riječi su čovjek, medvjed, djed, polumjer, razumjeti, savjet, sjena, vjera i dr.Iako ova pravila vrijede za većinu riječi, postoje i određene iznimke.

Na primjer, riječ "rječnik" se pravilno piše s glasovnom skupinom /je/, iako je izgovor slova dug. Kod nekih riječi govori se i dugo i kratko, a pisanje je s glasovnom skupinom /je/, kao što su bljesak, cvjetnjak, smješko, snježni.Postoje i iznimni primjeri poput blagdana Tijelova, koje se iz tradicijskih razloga piše s dugim slogom /ije/. Kod nekih primjera razlika u slogu /ije/ ili /je/ čak znači i razliku u značenju riječi.

Tako je kod primjera: slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu).Kada je riječ o glagolu koji se tvori od prefiksa raz- i imenice mjena, a znači zamijeniti jedno za drugo, pravilno je pisati svršeni glagol "razmijeniti". Nesvršeni glagol pravilno se piše "razmjenjivati". Primjeri upotrebe ovog glagola su: "Razmjenjivale smo odjeću kad god bi ona to zaželjela", "Želiš li razmjenjivati igračke i danas?", "Razmjenjivali smo podatke, a tada se dogodila najčudnija stvar ikad", "Razmjenjivali smo brojeve kad je Tamara ušla u prostoriju" i "Nisam htjela razmjenjivati iskustva o intimnim stvarima, ali su nas natjerali".U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol "razmjenjivati", dok se svršeni glagol piše "razmijeniti". Važno je uočiti da postoje iznimke od ovih pravila te da neke riječi mogu imati različit izgovor i pisanje ovisno o kontekstu ili tradiciji.