Prosljeđivati ili proslijeđivati?

Pravopis

Prosljeđivati ili proslijeđivati?

U hrvatskom jeziku često dolazi do dileme u korištenju oblika /ije/ i /je/. To je posebno izraženo kod ikavskih i ekavskih govora u našim narječjima. Stoga je teško naučiti kako pisati u hrvatskom standardnom jeziku riječi poput “lipo” i “lepo”, “vridan” i “vredan”, “brig” i “breg”, “piva” i “peva”, i drugih.

Jedan od primjera gdje se često javlja dilema je i riječ “prosljeđivati” ili “proslijeđivati”. Radi se o nesvršenom glagolu čiji je svršeni parnjak glagol “proslijediti”.

Nesvršeni glagol naglašen je dugouzlaznim naglaskom na trećem slogu i pravilno se piše “prosljeđivati”. Primjeri upotrebe ove riječi su: “Morat ćeš šefu prosljeđivati sve dobivene poruke elektroničke pošte”, “Nastavi mi prosljeđivati apsolutno sve što ona kaže”, “Ja sam prosljeđivala sve povjerljive podatke iz predstojnikova ureda”, “Oni su prosljeđivali sve važne informacije svojim nadređenima” i “Prosljeđivali su sve što su znali o nama, a mi nismo bili zaštićeni”.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše nesvršeni glagol “prosljeđivati”, kao i “prosljeđujem”, “prosljeđujemo”, “prosljeđivali”, “prosljeđivale”, “prosljeđivanje” i slično. Svršeni glagol piše se s /ije/ – “proslijediti”. Važno je naučiti pravilno pisati u hrvatskom standardnom jeziku kako bi se izbjegle greške i olakšalo razumijevanje teksta.