Pregabalin – djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pregabalin - djelovanje, nuspojave, cijena, iskustva

Pregabalin - djelovanje

Pregabalin pripada skupini lijekova koji se koriste za liječenje epilepsije, neuropatske bolesti i GAP (generaliziranog anksioznog poremećaja) kod odraslih osoba. Neuropatska bol predstavlja dugotrajnu bol uzrokovanu oštećenjem živaca. U slučaju epilepsije koristiti se samo za neke oblike poput npr. parcijalnih napadaja sa ili bez sekundarne generalizacije. Generalizirani anksiozno poremećaj (skraćeno GAP) predstavlja pak pojavu dugotrajne i prekomjerne tjeskobe koju je vrlo teško kontrolirati. Takvo stanje može dovesti do osjećaja beznađa, sveopće iscrpljenosti, poteškoća s koncentracijom te se treba razlikovati od napetosti i stres koji se javlja u svakodnevnom životu pojedinca. Naravno, prije upotrebe lijeka potrebno je pažljivo pročitati upute o lijeku i mjerama opreza te mogućim indikacijama, a o svakom detaljnijem objašnjenju potrebno je posavjetovati se sa izabranim liječnikom ili ljekarnikom. Ovaj lijek je za upotrebu samo kod odraslih osoba. Također, nitko tko je alergičan na pregabalin ili neki drugi sastojak lijeka trebao bi izbjegavati njegovu upotrebu, a niti ga konzumirati u kombinaciji s drugim lijekovima bez prethodnog savjetovanja s liječnikom.

Pregabalin - nuspojave

Pregabalin se treba uvijek uzimati prema uputama svoga liječnika te će isti odrediti dozu koja je potrebna kod pojedinog pacijenta. Poput svakog lijeka i kod pregabalina su moguće određene nuspojave pa je stoga prije svake upotrebe potrebno oprezno pročitati uputu o lijeku i mjerama opreza. Moguće nuspojave kada je u pitanju pregabalin ovise naravno o pojedinom pacijentu te ovise o samim karakteristika istog. Nuspojave se dijele na vrlo česte, česte, manje česte, rijetke i vrlo rijetke. Vrlo česte su omamljenost, glavobolja i omaglica. Česte su pojačan tek, ushićenje, smanjenje seksualne želje, zamagljen vid, poteškoće s erekcijom, oticanje tijela, porast tjelesne težine. grčevi u mišićima. Manje česte su gubitak teka, depresija, uznemirenost, suhe oči, poremećaji srčanog ritma, zatajenje srca, crvenila, znojenje, osip, vrućica, otežano mokrenje. Rijetke su neuobičajen osjet mirisa, upala gušterače, otežano gutanje, konvulzije dok su vrlo rijetke zatajenje jetre i hepatitis (upala jetre). Navedena lista nuspojava čisto je informativne naravi i nije taksativna.

Pregabalin - cijena i iskustva

Poput svakog lijeka, pregabalin može imati različite nuspojave koje prvenstveno ovise o karakteristikama pojedinog pacijenta. Stoga i samo iskustvo uzimanja lijeka ovisi o pojedinom pacijentu te pojavi nuspojava. U svakom slučaju, uvijek je potrebno držati se uputa liječnika kada je u pitanju doziranje. Lijek sadržava djelatnu tvar pregabalin te je dostupan na tržištu u različitim pakiranjima te ga u Republici Hrvatskoj na tržište stavlja Pliva. Na tržištu su dostupne tvrde kapsule od 25 mg, tvrde kapsule od 75 mg, tvrde kapsule od 15 mg te tvrdice kapsule od 300 mg. Lijek je dostupan u ljekarnama na recept. Početna cijena manjih pakiranja je oko 50 kuna odnosno oko 6 eura i ista se povećava proporcionalno jačini lijeka i veličini pakiranja koje može sadržavati od 14 do 200 kapsula. Na tržištu su dostupne sve navedene veličine pakiranja. U svakom slučaju uvijek je potrebno posavjetovati se s izabranim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka.


Tagovi: