Pomoći ću, pomoću ili pomoć ću?

Pravopis

Pomoći ću, pomoću ili pomoć ću?

Pisanje riječi u hrvatskom jeziku može biti prilično komplicirano, posebno kada se radi o sastavljenim i nesastavljenim oblicima riječi. Postoje tri načina pisanja riječi: nesastavljeno pisanje s bjelinom između riječi, sastavljeno pisanje bez bjeline između riječi i polusloženice sa spojnicom. U slučaju glagolskog oblika futura prvog, koji se tvori od nenaglašenog oblika prezenta glagola htjeti i infinitiva glagola, postoji pravilno pisanje koje se mora poštovati.

Kada se radi o glagolu pomoći, pravilno se piše pomoći ću, pomoći ćeš, pomoći će, pomoći ćemo, pomoći ćete, pomoći će.

Ovaj oblik futura prvog koristimo kada želimo izraziti namjeru da ćemo nekome pomoći u budućnosti. Primjeri upotrebe ovog oblika su: pomoći ću ti, samo pitaj, pomoći ću svima jer volim pomagati, pomoći ću ti napisati domaći rad iz hrvatskog jezika, pomoći ću ti u svemu, čak i preplivati rijeku i pomoći ću Marku skuhati ručak jer i nije pretjerano vješt u kuhanju.

Ukratko, pravilno pisanje riječi u hrvatskom jeziku je važno kako bi se izbjegle pogreške i kako bi se izrazila jasna i precizna poruka. Kada se radi o futuru prvom glagola pomoći, pravilno se piše pomoći ću, a primjena ovog oblika omogućuje izražavanje namjere da ćemo nekome pomoći u budućnosti.