Pomično ili pomićno?

Pravopis

Pomično ili pomićno?

Kada je u pitanju pravopis hrvatskog jezika, često se javljaju dvojbe oko toga kako se neke riječi pišu. Jedna od takvih riječi je i pridjev koji označava nešto što se može pomicati. Radi se o riječi koja se može napisati kao pomično ili pomićno.

Ova dvojba u pravopisu proizlazi iz činjenice da u hrvatskom jeziku postoje dva slična glasa, /č/ i /ć/, koji se često zamjenjuju ili se koriste nepravilno. Međutim, u ovom konkretnom slučaju, pravilno je pisati pomično, što znači da se koristi glas /č/.

Pridjev pomično koristi se za opisivanje nečega što se može pomicati ili premještati.

Ovaj pridjev ima kratkouzlazni naglasak, što znači da se naglasak nalazi na drugom slogu. Primjeri upotrebe ove riječi u rečenicama mogu biti: “Stolica je pomična”, “Pomični zaslon omogućava veću fleksibilnost pri radu s računalom”, “Vrata su pomična i mogu se otvarati u oba smjera”.

Važno je naglasiti da se pravilno pisanje ove riječi odnosi samo na standardni hrvatski jezik. U nekim dijalektima ili lokalnim govorima, može se koristiti i drugačiji oblik ove riječi, ali u službenom i formalnom jeziku, pravilno je pisati pomično.

U zaključku, pravilno pisanje riječi koja označava nešto što se može pomicati je pomično, a ne pomićno. Kako bi se izbjegle greške u pravopisu, važno je uvijek provjeriti pravilno pisanje riječi koje se koriste u pisanom ili govornom obliku. Pravilno korištenje jezika pomaže u jasnoj i preciznoj komunikaciji te izbjegavanju nesporazuma.