Pacemaker – što je i kada se ugrađuje

Ljepota i zdravlje

Pacemaker - što je i kada se ugrađuje

Što je Pacemaker?

Pacemaker je engleski naziv za ono što mi nazivamo srčani elektrostimulator, on je maleni uređaj koji osjeća srčane impulse osobe i po potrebi šalje svoje električne impulse radi bolje aktivacije samog srčanog mišića kako bi se održavao normalan srčani ritam. Možemo reći kako je navedeno definicija za što je Pacemaker, no bitno je razlikovati privremene srčane elektrostimulatore koji se koriste kod prolaznih poremećaja srčanog ritma i one trajne.

Koje vrste Pacemakera postoje? Sami srčani elektrostimulator se sastoji od malog generatora i jedne ili više elektroda koje se pomoću vena osobe postavljaju u takozvane srčane šupljine. Možemo ih podijeliti na jednokomorne koji stimuliraju samo jednu srčanu šupljinu, ili dvokomorne one koji stimuliraju obje srčane šupljine, Postoji također i trokomorni kojemu je zadaća stimulacija desne i lijeve pretklijetke.

Postoji također i skupina koja se naziva kardioverter – defibrilatori koji u sebi nose funkciju Pacemakera, no oni se koriste u liječenju onih bolesnika koji imaju problema sa srčanim zatajenjem. Stručnim pregledom kardiologa i sukladno problemu sa srcem odabire se jedan od navedenih Pacemakera i slijedi njegova ugradnja kako bi pomogla zdravlju srca.

Kada je potrebno ugraditi Pacemaker?

Postoje razne indikacije za to kada je potrebno pacijentu ugraditi Pacemaker. Sami srčani elektrostimulator se koristi kada je u pitanju liječenje bradiaritmije, točnije usporenog srčanog ritma. Kako izgleda postupak ugradnje Pacemakera? Pacijent mora bit zaprimljen u bolnicu ukoliko ide na ugradnju trajnog Pacemakera. Ugradnja se vrši u kirurškoj sali ili sali za elektrofiziologiju.

Pacijent zaprima jednu dozu antibiotika kako ne bi došlo do razvoja infekcije, i sama operacija se izvodi pod lokalnom anestezijom uz blagu primjenu sedacije. Pacemaker se ugrađuje ispod kože većinom na gornji dio prsnog koša taman iznad prsnog mišića i ispod ključne kosti. Često se ugrađuje na takozvanu “nedominantnu stranu” pacijenta, kod dešnjaka je to lijeva strana a kod ljevaka desna.

Nakon namještanja Peacemakera spajaju se elektrode putem potključne vene uz pomoć kontrolnog rentgenskog uređaja u samo srce pacijenta. Po završetku operacije rana se zatvara, vrši se programiranje uređaja, a dan nakon pacijent odlazi na rentgensku pretragu srca i pluća kako bi se vidio sami položaj elektroda i testirao sami uređaj. Nakon što je sve uspješno obavljeno pacijent vadi konce za 7 do 14 dana i naručuje se za redovite kontrole po uputama liječnika.

Kako žive ljudi koji imaju Pacemaker?

Sama svrha ugradnje Pacemakera je da se uklone simptomi i smanje rizici od mogućeg zastoja srca. Nakon što je prošlo određeno vrijeme kako je Pacemaker ugrađen, pacijent se može slobodno vratiti svome uobičajenom načinu života prije same operacije. Nakon ugradnje Pacemakera bitno je prvih mjesec dana izbjegavati nagle i opsežne pokrete s rukama i ramenima, osobito na strani gdje je urađen.

Pacijenti mogu koristiti razne uređaje u svom kućanstvu, ali važno je ustanoviti da li su uređaji ispravni i izolirani. Osobe s ugrađenim srčanim elektrostimulatorom mogu normalno voziti automobil, koristiti mobilne uređaje, iako se preporučuje da se mobilni uređaj drži podalje od mjesta ugradnje. Detalji o tome koje uređaje smijete koristiti i kako dolazi u knjižici Pacemakera koju pacijenti dobivaju nakon ugradnje.

U slučaju da postoje pitanja ili nedoumice oko Pacemakera, liječnik ili kardiolog će rado objasniti kakav odnos Pacemaker i pacijent moraju imati kako bi sve funkcioniralo u najboljem redu. Osobe koje imaju ugrađen navedeni uređaj žive normalnim životom, mnogi često zaborave da ga imaju dok nije vrijeme za redovne pretrage kako bi se ustanovilo zdravlje srca.

Tagovi: