Ljepota i zdravlje

Pacemaker - što je i kada se ugrađuje

Pacemaker je engleski naziv za ono što mi nazivamo srčani elektrostimulator, on je maleni uređaj koji osjeća srčane impulse osobe i po potrebi šalje svoje električne impulse radi bolje aktivacije samo