Obeščastiti ili obezčastiti?

Pravopis

Obeščastiti ili obezčastiti?

To je pitanje koje mnoge ljude muči kada se susretnu sa ovim glagolom. No, odgovor je jednostavan – pravilno se piše obeščastiti.

Obeščastiti znači nanijeti sramotu nečijoj časti ili dobrom glasu. Ova riječ proizlazi iz dvije glasovne promjene – jednačenja suglasnika po zvučnosti i jednačenja suglasnika po mjestu tvorbe.

Jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promjena u kojoj se jedan pored drugog nađu dva suglasnika različita po zvučnosti, te se prvi suglasnik zamjenjuje svojim (zvučnim ili bezvučnim) parnjakom. U ovom slučaju, zvučni glas z se našao ispred bezvučnog glasa č te se obezvučio prešavši u s (obez + častiti > obezčastiti > obesčastiti).

Nakon toga, dogodilo se jednačenje po mjestu tvorbe, tj.

nepalatal s je prešao u palatal š (obesčastiti > obeščastiti). Stoga, pravilno je pisati obeščastiti, obeščastim, obeščašćen, obeščastio, obeščašćenje…

Primjeri u kojima se koristi ovaj glagol su: “Pred svima ga je optužila da ju je obeščastio”, “Obeščastio je tog čovjeka optužbama vezanima za njegovu imovinu”, “Nakon optužbi da ju je obeščastio, morali su sklopiti brak kako bi sačuvali čast”, “Baka im je rekla da su obeščastili njihovo obiteljsko prezime”.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše glagol obeščastiti, obeščastio, obeščastila, obeščastimo, obeščastile… Tijekom tvorbe ovog glagola provode se glasovne promjene jednačenje suglasnika po zvučnosti i jednačenje suglasnika po mjestu tvorbe. Stoga, sada kada znate kako se piše, možete slobodno koristiti ovu riječ u svojim tekstovima.