Što je nefropatija – uzrok, simptomi, liječenje

Što je nefropatija - uzrok, simptomi, liječenje

Nefropatija - uzrok

Nefropatija ili dijabetička nefropatija je oštećenje bubrega koje se može pojaviti kao oblik posljedice kod osoba koje dugi niz godina imaju dijabetes. Ova bolest bubrega koja je karakteristična po strukturalnoj i funkcionalnoj promjeni bubrega, a obično se manifestira u pojavi albumina u mokraći. Zdravi bubreg inače ne bi dopustio pojavu albumina u mokraći. Dijabetes je generalni uzrok zatajenja bubrega, te kod 305 osoba koje se liječe dijalizom imaju bubrežno zatajenje zbog dijabetesa. U prvoj fazi nefropatije (mikroalbuminurija) se u mokraći nalaze male količine albumina, a to je jedna vrsta bjelančevina. Ovo se smatra prvi znakom oštećenja bubrega koji se još može ukloniti s liječenje. U drugoj fazi (proteinurija) dolazi do pogoršanja situacije, te u mokraći su stalno prisutne bjelančevine, što je znak da su bubrezi doživjeli nepopravljivu štetu. U zadnjoj i trećoj fazi dolazi dfo kompletnog zatajenja bubrega ukoliko se ne krene s liječenjem što prije. U ovom slučaju, bubrezi ne rade ispravno te se mora provesti dijaliza ili napraviti transplantacija bubrega.

Nefropatija - simptomi

Nefropatija se ne izaziva kod čovjeka vidljive simptome prema kojima biste mogli prepoznati prve znakove njegovog razvoja. Iz tog razloga je bitno obavljati kod liječnika laboratorijske pretrage kako biste mogli vidjeti rade li bubrezi kako trebaju, te postoji li neki poremećaj njegove funkcije, kao što je to nefropatija. Ovo je veoma bitno jer oboljeli pacijenti ne pokazuju nikakve simptome te nemaju smetnje dok se stanje u potpunosti ne pogorša. Posebice trebaju paziti osobe kojima je dijagnosticiran dijabetes, jer takvi pacijenti imaju puno veći postotak rizik od razvoja nefropatije. Ukoliko se u prvoj od dvije faze nefropatije ustanovi njegova dijagnoza, s pravilnim liječenjem se može zaustaviti širenje odnosno usporiti daljnji razvoj ove kronične bolest bubrega, jer u suprotnom biste u zadnjem stadiju nefropatije morali se liječiti kroz dijalizu ili biste dugi čekali za transplantaciju bubrega. U nastavku ćemo otkriti koji su sve načini kako se može liječiti ova kronična bubrežna bolest.

Nefropatija - liječenje

Nefropatija ukoliko se dijagnosticira na vrijeme, odnosno za vrijeme faze mikroalbuminurije ili proteinurija, može se izliječiti i spriječiti daljnji razvoj nefropatije. No, ako se dijagnosticira već kada je bolest došla u svoj zadnji stadija, odnosno u stadij zakazivanja bubrega, jedini način liječenje je provedba dijalize ili obavljanje transplantacije bubrega. Kako bi se spriječila nefropatija, bitno je usvojiti zdrave životne navike, poput održavanja idealna tjelesne težine, prestanka pušenja cigareta i drugih supstanci te smanjeni unos soli. Kod osoba koje imaju dijabetes tip 2, trebaju pratiti i svoj povišeni tlak uz razinu šećera u krvi. Ako su razina šećera u krvi i krvni tlak dobro regulirani, mogu igrati veoma važnu ulogu kod progresije bolesti bubrega, odnosno nefropatije. Kada birate lijek za snižavanje krvnog tlaka, treba se izabrati onaj tip lijeka koji djeluje povoljno odnosno koji smanjuje izlučivanje bjelančevina albumina u urin, jer na taj način se može spriječiti odnosno usporiti progresija bolesti.


Tagovi: