Naslijednik ili nasljednik?

Pravopis

Naslijednik ili nasljednik?

U hrvatskom jeziku postoje mnoge glasovne skupine koje su dvojbenog pisanja, a jedna od njih je i /ije/ i /je/. Većina govornika se slaže da se pravilno piše /ije/ ako je izgovor sloga dug, a /je/ ako je izgovor sloga kratak. Međutim, postoje iznimke poput riječi ‘rječnik’ koja se pravilno piše s /je/, iako se većina govornika slaže da se izgovara dugim slogom. Također, postoje riječi koje se izgovaraju i dugim i kratkim slogom, a pišu se s glasovnom skupinom /je/, poput bljeska, cvjetnjaka, smješka, snježnog.

Kod nekih primjera, razlika u slogu /ije/ ili /je/ može čak značiti razliku u značenju riječi.

Primjerice, slijedeći (glagolski prilog, glagol slijediti) i sljedeći (pridjev u značenju koji je na redu). Od glagola slijediti/naslijediti nastaje mnogo različitih oblika (i s /ije/ i s /je/), poput nasljedstva, nasljeđivanja, naslijeđa i sl.

Kada govorimo o imenici muškog roda koja označava osobu koja dobiva nasljedstvo, pravilno se piše nasljednik, a odgovarajući oblici su nasljednika, nasljedniku, nasljednici i nasljednicima. Imenica ženskog roda pravilno se piše nasljednica, a odgovarajući oblici su nasljednice i nasljednicom.

S obzirom na to da postoje mnoge dvojbe u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/, preporučuje se korištenje pravopisnih priručnika ili provjera pisanja u rječnicima. Važno je naglasiti da je pravilno pisanje ključno za jasnoću i razumljivost teksta, stoga treba posvetiti pažnju pravilnom pisanju svih riječi.