Načelno ili naćelno?

Pravopis

Načelno ili naćelno?

U hrvatskom jeziku, dvojbe u pisanju između glasova /č/ i /ć/ su vrlo česte. Jedna od takvih dvojbi odnosi se na pravilno pisanje riječi “načelno” ili “naćelno”. Ova riječ se koristi kao prilog i pridjev u značenju “principijelno”, “u pravilu” i “općenito”.

Pravilno se piše s glasom /č/. To znači da je ispravno napisati “načelno”, “načelnim”, “načelnih”, “načelnog” i “načelne”.

Osim ove riječi, postoje i druge riječi u hrvatskom jeziku koje izazivaju slične dvojbe u pisanju.

Primjerice, riječi poput “mačka” ili “mišić” također imaju glasove /č/ i /ć/ u sebi. Pravilno pisanje ovih riječi ovisi o njihovom značenju i mjestu u rečenici.

Uz to, važno je napomenuti da pravilno pisanje riječi nije uvijek jednostavno, čak ni za govornike hrvatskog jezika.

Stoga je važno imati na umu pravila pravopisa i provjeravati pravopisne greške kako bi se osigurala ispravna upotreba jezika.

Ukratko, riječ “načelno” se pravilno piše s glasom /č/. Ovo je samo jedan primjer dvojbe u pisanju koja se javlja u hrvatskom jeziku. Važno je imati na umu pravila pravopisa i provjeravati pravopisne greške kako bi se osigurala ispravna upotreba jezika.