Na vrijeme ili navrijeme?

Pravopis

Na vrijeme ili navrijeme?

Pisanje riječi u hrvatskom jeziku može biti prilično zbunjujuće, pogotovo kada se radi o spojenom ili odvojenom pisanju. Kada je u pitanju riječ “vrijeme”, postoji dvojba o tome kako je pravilno pisati – na vrijeme ili navrijeme.

Prema hrvatskom pravopisu, postoje tri načina pisanja riječi – nesastavljeno, sastavljeno i polusloženice.

Nesastavljeno pisanje podrazumijeva pisanje riječi odvojeno, s bjelinom između, dok se kod sastavljenog pisanja riječi pišu bez bjeline između. Polusloženice se pišu sa spojnicom.

Kada je riječ o riječi “vrijeme”, obje varijante su dopuštene, ali nije uvijek moguće koristiti obje. Pravilno je pisati “Liječnik je stigao na vrijeme/navrijeme” ili “Učinili smo to na vrijeme/navrijeme”.

Međutim, piše se “Pomislio je na vrijeme svoje mladosti”.

Kada je riječ o prilogu, može se pisati na vrijeme ili navrijeme. Međutim, u konstrukcijama gdje je na prijedlog i imenica vrijeme objekt, uvijek se piše odvojeno.

Primjeri korištenja riječi “vrijeme” u rečenicama su: “Došli su na vrijeme da poslušaju baš sve izvođače”, “Nismo na vrijeme stigli na trg i bila je već velika gužva”, “Ta osoba sa svog balkona urlala je na vrijeme. Smetao joj je vjetar”, “Na vrijeme su shvatili da nešto nije u redu, i to je spasilo živote”.

U zaključku, u hrvatskom standardnom jeziku pravilno se piše i spojeno i odvojeno – na vrijeme i navrijeme. Važno je pratiti kontekst u kojem se riječ koristi i primijeniti pravilno pisanje. Autor ovih redaka uvijek odabire odvojeno pisanje – na vrijeme.