Na samo ili nasamo?

Pravopis

Na samo ili nasamo?

Kada govorimo o pravilima pisanja u hrvatskom jeziku, često nailazimo na probleme sastavljenog i rastavljenog pisanja. Mnoge riječi izgovaramo sastavljeno, ali ih pravilno treba pisati odvojeno. S druge strane, kod nekih riječi pravilno je sastavljeno pisanje, ali se često pišu rastavljeno. Najčešća greška u pisanju je kod glagola, gdje se niječnica ne piše sastavljeno s glagolom koji slijedi.

Međutim, kod imenica s niječnicom ne, pravilno ih je pisati sastavljeno.

U ovom tekstu se bavimo pitanjem kako se pravilno pišu izrazi nasamo i na samo. Nasamo pravilno se piše sastavljeno i označava biti ostavljen bez društva, u svom miru. Primjeri upotrebe ovog izraza su: “Volim biti nasamo sa svojim mislima” ili “Morala sam ih ostaviti nasamo da rasprave sve što su imali”.

S druge strane, prijedložni izraz na samo piše se rastavljeno i koristi se u izrazima poput “na samo pet minuta” ili “na samo dva dana”. Primjeri upotrebe ovog izraza su: “Ostavila sam lonac na samo pet minuta i sve je izašlo vani” ili “Rekao je da ide vani na samo sat-dva, a nema ga već tri dana”.

U zaključku, nasamo se piše sastavljeno kao prilog, dok se na samo piše rastavljeno kao prijedložni izraz. Važno je poznavati ova pravila kako bi se izbjegle greške u pisanju i kako bi se izrazili željeni smisao i značenje u tekstu.