Mjenjać ili mjenjač?

Pravopis

Mjenjać ili mjenjač?

U hrvatskom jeziku često se javljaju dvojbe oko pravilnog pisanja riječi koje u sebi sadrže glasove č i ć. Jedna od takvih dvojbi je i kako se piše riječ koja označava osobu koja mijenja nešto, poput brzine u automobilu ili zupčanika u stroju. Radi se o imenici koja se tvori dodavanjem sufiksa -ač, koji je vrlo plodan u hrvatskom jeziku.

Pravilno je pisati mjenjač, kao i ostale riječi koje se tvore s ovim sufiksom, poput pisača, vozača, plesača, skakača i trkača.

Ovaj sufiks označava osobu koja se bavi nekom aktivnošću ili obavlja neku specifičnu zadaću, pa je stoga vrlo koristan u hrvatskom jeziku.

Iako se često javljaju dvojbe oko pravilnog pisanja riječi s glasovima č i ć, važno je znati da se one mogu svladati uz pomoć znanja o tvorbi riječi. Uz to, važno je i pridržavati se pravopisnih pravila kako bi se izbjegle greške u pisanju.

Ukratko, pravilno se piše mjenjač, a sufiks -ač je vrlo plodan u hrvatskom jeziku te se koristi za označavanje osoba koje obavljaju neku specifičnu zadaću ili aktivnost. Važno je poznavati pravila tvorbe riječi te se pridržavati pravopisnih pravila kako bi se izbjegle greške u pisanju.