Ljepotan ili lijepotan?

Pravopis

Ljepotan ili lijepotan?

U hrvatskom jeziku postoji česta dvojba u pisanju glasovnih skupina /ije/ i /je/. Pravilo kaže da se /ije/ piše kod dugih slogova, dok se /je/ piše kod kratkih slogova.

Međutim, postoje i iznimke poput riječi “rječnik” koja se izgovara dugim slogom, ali se piše s /je/. Kod nekih riječi postoji i dvojak izgovor, ali se ipak pišu s glasovnom skupinom /je/.

Jedna od riječi koja uzrokuje dvojbu u pisanju je “ljepotan”.

Radi se o imenici muškog roda koja označava nekoga izrazito lijepog. Naglašena je kratkouzlaznim naglaskom i pravilno se piše s glasovnom skupinom /je/.

Dakle, pravilno se piše ljepotan, ljepotana, ljepotanu, ljepotanom…

Primjeri upotrebe riječi “ljepotan” su raznovrsni. Može se koristiti u pozitivnom kontekstu, kao u primjeru “Djevojke su čekale izlazak ljepotana na teren”, što znači da su djevojke bile privučene nečijom ljepotom. Međutim, riječ se može koristiti i u negativnom kontekstu, kao u primjeru “Svi su ga vidjeli kao površnog i umišljenog ljepotana, a on je zapravo bio ljubitelj poezije i filozofije”, što znači da je nečija ljepota bila jedina karakteristika koju su ljudi primijetili, a zapravo je ta osoba imala i druge kvalitete.

U zaključku, riječ “ljepotan” pravilno se piše s glasovnom skupinom /je/ u hrvatskom standardnom jeziku. Iako postoje iznimke u pisanju glasovnih skupina, važno je poznavati pravila kako bi se izbjegle pogreške u pisanju.